Episteme Oy logo

Episteme toimii yksilön, työyhteisön ja johtajuuden tietoisuus-, kehittymis- ja vahvistumispaikkana. Epistemen palvelut laajentavat itseymmärrystä, tietoisuus itsestä ja omista kokemis- ja reaktiotavoista vahvistuu ja sitä kautta jaksaminen ja toiminta työyhteisössä paranevat.

LUE LISÄÄ

 leena.ronkainen@episteme.fi

 040-547 2542

Leena Ronkainen

Psykoterapeutti vaativa erityistaso, psykodynaaminen orientaatio.

Kouluttajayhteisöt: Therapeia-säätiö (ET) ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen psykoterapian tutkimus- ja opetusklinikka (VET).

Kela ja VALVIRA.

Psykoterapeuttina olen toiminut yksityisvastaanotollani viisitoista vuotta.

Työnohjaaja; työnohjaajakoulutus, Pohjois -Karjalan sairaanhoitopiiri ja ryhmä- ja organisaatiodynamiikan koulutus, Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistys Helsinki.

Olen toiminut työnohjaajana...

ja työyhteisöjen kouluttajana vuodesta 1987.

Työyhteisökouluttajana olen toiminut: Sosiaalipedagogisen säätiön työyhteisö- ja mielen hyvinvointikouluttaja 13 vuoden ajan, joista kahdeksan vuoden ajan myös Joensuun kouluttajayhteisön aluejohtajana vastaten lähiesimiehenä kouluttajayhteisön työnohjauksellisesta tuesta ja yhteistyöstä sidosryhmiin. Lisäksi toimin myös säätiön täydennyskoulutuspalvelujen vastaavana kouluttajana valtakunnallisesti. Olen Suomen työnohjaajien (STOry) jäsen. Olen kouluttanut työnohjaajia, ryhmänohjaajia ja vertaisryhmän ohjaajia lukuisia koulutusryhmiä. Tähän noin kolmenkymmenen vuoden työnohjaajakokemukseeni mahtuu luonnollisesti hyvin monenlaisia ja monien eri ammattiryhmien muodostamia yhteisöjä. Lisäksi käyn luennoimassa jaksamiseen, yhteisöllisyyteen, ryhmädynamiikkaan ja naisen erityiskysymyksiin liittyvistä teemoista. Viitekehykseni muodostuu yksilö-, ryhmä- ja yhteisödynaamisesta ajattelusta. Toiminnassani painotan ihmisen dynaamisuutta ja kokemuksellisen yhteyden arvostamista ja siitä saadun tiedon hyödyntämistä niin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, itsetuntemuksessa kuin minävoimien vahvistamisessakin. Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen erikoissairaanhoitaja.

jorma.ronkainen@episteme.fi

040-138 8774

Jorma Ronkainen

Olen työyhteisökehittäjä, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja kouluttaja.

Työyhteisökehittäjän ja työnohjaajan koulutus Sosiaalipedagoginen keskus Helsinki.

Työyhteisösovittelijan koulutus Itä Suomen yliopisto.

Kitkattoman vuorovaikutuskouluttajan pätevöitymis koulutus Oulun yliopisto.
(KIKO)

Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
opetus-ja ohjaustyössä koulutus Itä Suomen yliopisto.

Olen toiminut lähes 30 vuotta esimies- ja johtotehtävissä ennen yrittäjäksi siirtymistä.

Olen STOry:n jäsen.

Toimin tällä hetkellä perheyrityksessämme työyhteisökehittäjänä, työnohjaajana, työyhteisösovittelijana ja kouluttajana yrityksissä, sosiaali-, opetus-ja kasvatusalalla sekä sairaanhoitopiireissä. Viitekehykseni muodostuu inhimillisestä ihmiskuvasta ja yksilö- ryhmä- ja yhteisödynaamisesta ajattelusta. Toimintani kantavana voimana on usko ihmisen muutoskykyyn, mahdollisuuksiin ja kykyyn toimia itsensä johtajana. Lisäksi arvostan kokemuksellista yhteyttä ja siitä saadun tiedon ja ymmärryksen hyödyntämistä ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa.

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Yleisimmät asiakkaidemme kommentit ovat koskeneet työnohjaajien työskentelyotteen kokemuksen tuomaa varmuutta, rauhaa ja syvyyttä. Samoin on kiitetty työnohjaajien kykyä hahmottaa kokonaistilannetta, heidän ihmisläheisyyttä ja arvostavaa tapaa kohdata ohjattavat. Kuulluksi tulon ja oivallusten saamisen kokemukset on koettu ohjattavien työtä jäsentävinä ja tukevina.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meihin myös seuraavalla lomakkeella. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisina eikä nimi- ja osoitetietoja luovuteta kenellekään.

Nimi

Sähköposti

Puhelin

Varmistus