Episteme Oy logo

Episteme toimii yksilön, työyhteisön ja johtajuuden tietoisuus-, kehittymis- ja vahvistumispaikkana. Epistemen palvelut laajentavat itseymmärrystä, tietoisuus itsestä ja omista kokemis- ja reaktiotavoista vahvistuu ja sitä kautta jaksaminen ja toiminta työyhteisössä paranevat.

LUE LISÄÄ

 [email protected]

 040-547 2542

Leena Ronkainen

Olen vaativan erityistason psykoterapeutti, viitekehys on psykodynaaminen. Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen erikoissairaanhoitaja.

Kouluttajayhteisöni on Therapeia-säätiö, jossa kävin kolmivuotisen erityistason psykoterapeuttikoulutuksen ja toiset kolme vuotta kestäneen vaativan erityistason koulutuksen kävin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen psykoterapian tutkimus- ja opetusklinikalla.

Minulla on KELA ja VALVIRA pätevyys.

Olen toiminut psykoterapeuttina yksityisvastaanotollani kaksikymmentä vuotta.

Työnohjaajakoulutuksen olen käynyt vuosina 1986-1987 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin koulutuksessa ja Ryhmä- ja organisaatiodynamiikan koulutuksen  vuosina 1998-1999, Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistyksessä Helsinsingissä.

Lisäksi olen käynyt lukuisia seminaaripäiviä ja konferensseja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi niin psykoterapeuttina kuin työnohjaajana.

Olen toiminut Sosiaalipedagogisen säätiön työyhteisö- ja mielen hyvinvointikouluttaja 13 vuoden ajan, joista kahdeksan vuoden ajan myös Joensuun kouluttajayhteisön aluejohtajana vastaten lähiesimiehenä kouluttajayhteisön työnohjauksellisesta tuesta ja yhteistyöstä sidosryhmiin.Tämä johtajuuskokemus on ollut minulle kehittävin ja merkityksellisin, sen reflektoivan, tutkivan ja saamani johtajuuden tuen vuoksi. 

Olen toteuttanut lukuisia pitkiä prosessikoulutuksia työnohjaajille, ryhmänohjaajille ja vertaisryhmän ohjaajille. Lisäksi olen toteuttanut monia naisten hyvinvoinnin ja minätietoisuuden koulutuksia. Olen toiminut työnohjaajana ja kouluttajana yli kolmenkymmenen vuoden ajan, tähän työnohjaaja- ja koulutuskokemuksiini mahtuu luonnollisesti hyvin monenlaisia ja monien eri ammattiryhmien muodostamia yhteisöjä.  

Viitekehykseni muodostuu yksilö-, ryhmä- ja yhteisödynaamisesta ajattelusta. Toiminnassani painotan ihmisen dynaamisuutta ja kokemuksellisen yhteyden arvostamista ja siitä saadun tiedon hyödyntämistä niin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, itsetuntemuksessa kuin minävoimien vahvistamisessa. 

Olen toiminut Suomen työnohjaajien Pohjois-Karjalan aluekoordinaattorina kolmen vuoden ajan. Olen Suomen työnohjaajien (STOry) jäsen.

Mottoni on: Ihminen on toisista ihmisistä tehty (Markku Envall).

[email protected]

040-138 8774

Jorma Ronkainen

Kiinnostuin esimiehenä ollessani työyhteisödynamiikasta ja etenkin johtamisen vaikutuksesta työyhteisödynamiikkaan. Toimin silloin vastaavana työnjohtajana rakennusteollisuudessa. Silloin olin koulutukseltani rakennusmestari.

Kouluttauduin vuosina 2012-2014 Sosiaalipedagogisessa Keskuksessa johdon-, yksilöiden-, ryhmien työnohjaajaksi ja työyhteisökehittäjäksi. Työnohjaustyöt aloitin esimiestyön ohessa. Työnohjauksessa ilmenneiden konfliktitapausten virittämänä kävin työyhteisösovittelijan koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2017-2018. Koulutusten myötä koin, että työyhteisödynamiikan osaaminen kehittyi työssäni uudelle tasolle erityisesti työelämän ilmiöiden tunnistamisessa. Jatkuva oman osaamisen kehittäminen on toimintapani kouluttautumisen ja asiakastyössä saatujen kokemusten kautta. Viimeisin koulutukseni on organisaatiodramaturgian opinnot vuonna 2020, jotka avaavat työyhteisön tapahtumia dramaturgian avulla.

Olen perheyrityksemme Episteme Oy:n omistaja Leena vaimoni kanssa. 

Toimintani kantavana voimana on usko ihmisen uuden oppimiseen, muutoskykyyn ja kykyyn kehittää itseään ja omaa osaamistaan niin yksilö- kuin työyhteisötasolla työntekekijänä, esimiehenä ja johtajana. 

Viitekehykseni muodostuu inhimillisestä ihmiskuvasta ja yksilö-, ryhmä- ja yhteisödynaamisesta ajattelusta.

Olen saanut tehdä työtäni monipuolisesti sekä esimiehenä, työnohjaajana, työyhteisösovittelijana ja kouluttajana yksityisissä yrityksissä, julkisella puolella ja järjestötoiminnassa.

Olen saanut elämäni aikana kouluttautua  ja tehdä työtä  monipuolisesti. Olen siitä hyvin kiitollinen. Nykyisessä työssäni koen olevani ”näköalapaikalla”ihmisten tukemisessa ja auttamisessa.Pidän työtäni erittäin antoisana.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) ja Suomen Sovittelija foorumin (SSF) jäsen.

Mottoni on: Uuden oppimiminen on elinikäistä ja mukavaa! 

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Yleisimmät asiakkaidemme kommentit ovat koskeneet työnohjaajien työskentelyotteen kokemuksen tuomaa varmuutta, rauhaa ja syvyyttä. Samoin on kiitetty työnohjaajien kykyä hahmottaa kokonaistilannetta, heidän ihmisläheisyyttä ja arvostavaa tapaa kohdata ohjattavat. Kuulluksi tulon ja oivallusten saamisen kokemukset on koettu ohjattavien työtä jäsentävinä ja tukevina.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meihin myös seuraavalla lomakkeella. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisina eikä nimi- ja osoitetietoja luovuteta kenellekään.

    Nimi

    Sähköposti

    Puhelin