← Takaisin kohtaamisia etusivulle

Kohtaaminen – vuorovaikutukseen nousevia, käsiteltäviä kysymyksiä

Kohtaamista ei tapahdu ilman toista ihmistä. Mikä on johtanut sinut kohtaamiseen? Mitä tuot mukanasi kohtaamiseen?
Oletko itse toivonut kohtaamista vai onko kohtaaminen toisen ihmisen toivomus? Oletteko sopineet kohtaamisen yhdessä? Onko tapaamisenne henkilökohtainen vai ammatillinen?

Itsessä aktivoituvia kysymyksiä lienevät: Olenko valmis toisen ihmisen kohtaamiseen? Ovatko omat valmiuteni kohtaamiseen kunnossa? Tunnenko itseni? Olenko koskaan aikaisemmin pysähtynyt tarkastelemaan käymiäni kohtaamistapahtumia? Mitä olen niistä oppinut?

Osaanko reflektoida niitä? Vai sivuutanko ne mielelläni tutkiskelematta tarkemmin vaikealta tuntuvia kohtaamisia?
Varmaan moni kysymys odottaa vielä vastausta ajatuksissasi, ehkä on hyvä alkaa tutustua tapoihisi kohdata toinen ihminen.

Toisen ihmisen kohtaaminen tapahtuu yleensä helposti. Tapaamista ei henkilökohtaisissa kohtaamisissa yleensä valmistella ennakkoon jos tapahtuma ei ole tavanomaisuudesta poikkeava. Esimerkiksi ystäväsi syntymäpäivä vaatii jo hieman, etukäteen suunnittelua kohtaamiseen. Miten pukeudun? Pidänkö puheen? Mitä puhun ystävälleni?

Ammatilliset kohtaamiset suunnitellaan yleensä tavoittellisiksi. Ne tähtäävät tiettyyn ja tavoiteltuun lopputulokseen. Sen vuoksi niitä valmistellaan hyvin huolella. Ammatilliset kohtaamiset vaativat kulttuurillisten ja sosiaalisten tekijöiden syvällisempää tuntemista. Ammatillisissa kohtaamisissa sovitaan yritysten ja yhteisöjen välisistä asioista. Asioista joita viedään osapuolien välisiin sopimuksiin. Onko sopimus yhteinen vai muodostuuko kohtaamisessa muodostetusta sopimuksesta yksipuolinen ja alisteinen? Tunnistatko käyttäväsi valtaasi omien tavoitteiden edistämiseksi? Ovatko tavoitteesi rehelliset? Mitä tämä tapa toimia tuo mukanaan seuraaviin mahdollisiin kohtaamisiin? Helpottaako se seuraavia kohtaamisia? Tekeekö toimintatapasi olosi helpommaksi? Tätä ei useinkaan tule ajatelleeksi kun esimerkiksi tiukka, taloudellinen tavoite on asetettu.

Mitä sitten kohtaamisessa tapahtuu? Kahdenkeskisessä kohtaamisessa kaksi ihmistä tuo kohtaamistilanteeseen itsensä sellaisena mitä hän sillä hetkellä on. Kaiken elämänhistoriansa, kaiken kokemansa, kaiken oppimansa, kenties ennakkoluulojakin on mukana ja oma persoonallisuus on pohjana tälle kohtaamiselle.

 

– Tarvitsemme toista ihmistä peiliksi ollaksemme se ihminen mitä me olemme –

 

Meillä on ihmisinä tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Nämä ovat ihmisyyden perusarvoja ihmisten välisessä kohtaamisessa. Olenko tullut nähdyksi ja kuulluksi? Onko minulla oikeaa, inhimillistä taitoa kohdata toinen ihminen?

Useamman ihmisen kohtaamiset muuttavat kohtaamisen dynamiikkaa erilaiseksi verrattuna kahdenkeskiseen tapaamiseen. On pystyttävä pysähtymään yhdessä yhteisen äärelle. On kuultava useampaa ihmistä vuorollaan. Yhteenääneen puhuttuna olennaisen erottaminen on vaikeaa, lähes mahdotonta. Oman ajatuksen ja tietämyksen jakaminen odottaa omaa vuoroaan, malttaa odottaa omaa vuoroaan vaikka mieli tekee keskeyttää toinen puhuja omilla ajatuksilla. Kunnioittaa toisen ajatuksia. Mieli asettuu kuuntelijan osaan. Pysähtyy kuulemaan.Keskittyy. Kuulee olennaisen. On malttia kasvaa kuuntelijaksi. Pysähtyminen tekee sen mahdolliseksi. Kuuntelija kehittyy tässä mestariksi. Mestari vuorollaan sanojensa lausujaksi. Oikeassa kohdassa sanojaksi. Oikeassa kohdassa oivaltajaksi. Sanoitanko ajatukseni oikeassa kohti ajateltavaksi? Ovatko sanani oikeita sanottavaksi?

 

– Sanoilla voidaan vaikuttaa ja sanoilla voidaan myös satuttaa –

 

Tullakseen kohdatuksi tarvitset ymmärryksen inhimillisyydestä kohtaamistilanteissa. Kohtaat arvottamatta toisen ihmisen. Jokaisella ihmisellä on kohtaamisen tarve.Tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ne ovat ihmisyyden perustarpeita.

Aikakautemme ei suosi tehokuudessaan inhimillisiä kohtaamisia. Kohtaamisiin tuotava teknologia jopa hankaloittaa ihmisten välistä kohtaamista. Nopeutuva asioiden käsittely ja esilletulo tuo omat haasteensa. Miten kohtaamme ihmisinä nämä haasteet? Mitä säilytämme entisestä, mahdollistaaksemme ihmisyytemme ja toimintakykymme? Mitä uudistamme? Miten kohtaamme tulevaisuuden joka on aivan ulottuvillamme? Se hetki on kohta mennyt ohitsemme. Eläkäämme tässä hetkessä! Kohtaamisiin!