HYVINVOINTIA NAISILLE

Nainen - vaali hyvinvointiasi! Olet sen arvoinen. Nykyajan nopeassa sykkeessä on harvoin aikaa kysyä "Mitä minulle kuuluu, elänkö omaa elämääni? Toteutanko minulle tärkeitä asioita, arvoja elämässäni? Millaisille merkeille itsessäni voisin olla herkkä, joista tiedän, etten voi hyvin?”

Naisella on kyky ottaa asioita sisälleen, kerätä, ravita ja vaalia. Nainen suojelee elämää. Hän kypsyttelee, säilöö, kehittää ja rakentaa kunnes tulee aika työntää asia pois itsestä. Naisena olemisen erityislaadun tiedostaminen sisällään ei päästä ketään helpolla. Se haastaa uudelleen ja uudelleen.

Esimerkkejä yksittäisistä luento/teema -otsikoista:
  • Ihmisyyden erityislaatu - Nainen
  • Naisen kaari, Naiseuden ketju, Nainen ja tunteet
  • Moninainen Nainen - Jumalattaret naisissa
  • Unet sisäisen tietoisuuden avaajina
  • Naisen hyvinvointi ja haastekohdat

Kysy lisää!

Epistemen Naisten hyvinvointipalvelut

Episteme tarjoaa naisille suunnattuja hyvinvointipalveluita, kuten psykoterapiaa (ks. Epistemen Psykoterapiapalvelut), terapeuttisia keskusteluja, unityöskentelyä ja itsetuntemusryhmiä.

Unityöskentelyä voi sovitusti käyttää terapeuttisten keskustelujen tukena, tai keskustelut voivat perustua kokonaan unityöskentelyyn. Se sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut unista ja haluaa syventyä oppimaan unen viestejä.

Unet auttavat lempeästi ihmistä tuntemaan ja ymmärtämään itseään opastaen suoraan sisäisen käsikirjoituksen äärelle. Erityisen hedelmällistä unityöskentely on elämän muutoskohdissa, koska unien avulla saa kosketuksen omiin piilotajuisiin puoliin, jotka parhaiten johdattavat oikeisiin elämän ratkaisuihin. Unityöskentely tukee ihmisen kykyä ratkaista itse oman elämänsä pulmia. Se on hyvin terapeuttista olematta terapiaa.

Voidakseen ymmärtää toista, ihmisen tulee ensin ymmärtää itseään; oman naiseuden kasvu- ja kehitysprosessia sekä sen valoja ja varjoja: mikä on itsessä naisena vahvaa ja kypsää, mikä kenties alikehittynyttä, jopa vaikeaa tai herkästi haavoittuvaa. Minävoimien kasvu liittyy itseymmärryksen vahvistumiseen nimenomaan oman naiseuden kehityskaarta pohtimalla ja vertaisryhmän tuella.

Laita viestiä, niin jutellaan!