Hyvinvointia naisille

Episteme tarjoaa naisille suunnattuja hyvinvointipalveluita, kuten terapeuttisia keskustelusarjoja, unityöskentelyä, itsetuntemusryhmiä ja keskusteluiltoja. Unityöskentelyä voi sovitusti käyttää terapeuttisten keskustelujen tukena, tai keskustelut voivat perustua kokonaan unityöskentelyyn. Se sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut unista ja haluaa syventyä oppimaan unen viestejä. Unet auttavat lempeästi ihmistä tuntemaan ja ymmärtämään itseään opastaen suoraan sisäisen käsikirjoituksen äärelle. Erityisen hedelmällistä unityöskentely on elämän muutoskohdissa, koska unien avulla saa kosketuksen omiin piilotajuisiin puoliin, jotka parhaiten johdattavat oikeisiin elämän ratkaisuihin. Unityöskentely tukee ihmisen kykyä ratkaista itse oman elämänsä pulmia. Se on hyvin terapeuttista olematta terapiaa.

Nainen vaali hyvinvointiasi! Olet sen arvoinen. Nykyajan nopeassa sykkeessä on harvoin aikaa kysyä "Mitä minulle kuuluu, elänkö omaa elämääni? Toteutanko minulle tärkeitä asioita, arvoja elämässäni? Millaisille merkeille itsessäni voisin olla herkkä, joista tiedän, etten voi hyvin?
Sukupuolisensitiivinen työote auttaa ymmärtämään ja pohtimaan sukupuolen merkitystä kaikissa kohtaamisissa ja tilanteissa. Voidakseen ymmärtää toista, ihmisen tulee ensin ymmärtää itseään; oman naiseuden kasvu- ja kehitysprosessia sekä sen valoja ja varjoja: mikä on itsessä naisena vahvaa ja kypsää, mikä kenties alikehittynyttä, jopa vaikeaa tai herkästi haavoittuvaa. Minävoimien kasvu liittyy itseymmärryksen vahvistumiseen nimenomaan oman naiseuden kehityskaarta pohtimalla ja vertaisryhmän tuella.

Esimerkkejä yksittäisistä luento-/teemaotsikoista:
•    Ihmisyyden erityislaatu - Nainen
•    Tietoinen nainen valinta-/muutostilanteessa
•    Naisen kaari, Naiseuden ketju, Nainen ja tunteet
•    Moninainen Nainen - Jumalattaret naisissa
•    Unet sisäisen tietoisuuden avaajina
•    Naisen hyvinvointi ja haastekohdat

Arvosta erityislaatuasi ja alkuvoimaasi

Naisella on kyky ottaa asioita sisälleen, kerätä, ravita ja vaalia. Nainen suojelee elämää. Hän kypsyttelee, säilöö, kehittää ja rakentaa kunnes tulee aika työntää asia pois itsestä. Naisena olemisen erityislaadun tiedostaminen sisällään ei päästä ketään helpolla. Se haastaa uudelleen ja uudelleen.

UUSI UNIRYHMÄ ALKAA LOKAKUUSSA 2018!

Uni on varhaisin kielemme. Unen viestit ovat merkityksellisiä sisäisen uudistumisen kannalta. Unet puhuvat omaa symbolista kieltään, jonka oppiminen vie aikaa niin kuin minkä tahansa vieraan kielen oppiminen. Unen sisäiseen kuuntelemiseen herkistyminen ja virittäytyminen sekä sen tulkitseminen edellyttävät vapaata henkistä tilaa ja pysähtymistä.

UNIRYHMÄ on pysähtymis- ja kuuntelupaikka

Se tarjoaa mahdollisuuden enen ja sen merkitysmaailman kuuntelemiseen sekä unien viestin saamisen oman uudistumisensa palvelukseen. UNIRYHMÄTYÖSKENTELY sisältää istunnon aluksi lyhyen alustuksen unien merkitysmaailmasta, muilta osin se perustuu kokonaan osallistujien näkemiin uniin ja niiden merkitysmaailman tutkimiseen. Ryhmässä unia tutkitaan yhdessä ja tavoitteena on oppia ymmärtämään omaa unikieltään ja saada unet avuksi itsetuntemuksen lisäämiseen. Uniryhmä ei ole varsinainen psykoterapiaryhmä, mutta unen käsittely ryhmässä on osoittautunut terapeuttiseksi ja oivalluksia antavaksi.

KENELLE
Sinulle nainen, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja itsetuntemuksesi syventämisestä sekä sisäisen tietoisuuden vahvistamisesta.

UUSI UNIRYHMÄ ALKAA SYKSYLLÄ, varaa haastatteluaika syyskuun loppuun mennessä. Lataa esite