KOULUTUSPALVELUT

Haluatko valmiuksia ryhmien kanssa toimimiseen?

Episteme tarjoaa yhteisöille ja yksilöille omaan kasvuun ja kehittymiseen liittyvää yhteisöllisyyttä tukevaa ja vahvistavaa koulutusta. Meillä on pitkä kokemus työskentelystä työyhteisöjen kanssa työnohjaajina, kouluttajina ja työyhteisöjen esimiehinä. Asiantuntemustamme on yhteisö- ja yksilödynamiikka, työyhteisöristiriitojen ja henkilöstön välisten ristiriitojen sovittelu, sekä ihmisen kasvun, kehittymisen ja oppimisen vaaliminen, työyhteisöjen hyvinvoinnin rakentaminen ja tukeminen.

Suosituimmat koulutuskokonaisuutemme ovat:

 

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutus antaa valmiuden ymmärtää ryhmän dynamiikkaa, jolloin kykenee ohjata ryhmää. Koulutuksessa pureudutaan muun muassa ryhmän ohjaamiseen ja dynamiikan rakentumiseen.

Ryhmänohjaajakoulutuksemme sisältää 10 seminaaripäivää, 10 työnohjausistuntoa ja oman ryhmän ohjaamisen.

Pyydä esitteemme tästä.

 

Esimieskoulutus

Esimieskoulutus, jossa pureudutaan esimiestaitojen vahvistamiseen, antaa lisäksi vahvistusta työyhteisön ilmiöiden tunnistamiseen niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Esimieskoulutus -Esite.

Muita koulutusten aiheita:

Järjestämme koulutuspäiviä, seminaareja tai yksittäisiä luentoja työyhteisöllesi, näiden teemoina voivat olla esimerkiksi:

 • Toimiva työyhteisö
 • Yhteisöllisyys ja johtajuus työyhteisössä
 • Ajan- ja mielenhallinta
 • Jatkuva oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä
 • Kitkaton vuorovaikutus
 • Palautteen merkitys työssä
 • Itsensä johtaminen
 • Työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Johtamisen voimavarat
 • Johtamisen erikoiskysymykset
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot johtamisessa

Kysy lisää!

Esitä toiveesi meille, suunnittelemme koulutuksen yhdessä kanssanne.

Järjestämme tarvittaessa koulutustilat tarjoiluineen.

Alkuneuvottelu on meillä ilmainen.

Pyydä meiltä tarjous!