TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Konfliktien sovittelussa kaikki voittavat!

Työyhteisöjen konfliktit alkavat yleensä hyvin pienistä asioista, erimielisyyksistä, ristiriidoista, kiistoista, väärinkäsityksistä, kuulopuheista tai jopa tulkinnoista.

Kriisiytynyt työyhteisö

Työyhteisön kiistelevien osapuolien sisäisessä maailmassa on tapahtumassa muutos, joka muuttaa heidän toimintaansa ja vaikuttaa mahdollisesti koko työyhteisön toimintaan. Perustehtävän suorittaminen alkaa vaikeutua tunnemaailman alettua saada liian suuren osan työyhteisön päivittäisessä toiminnassa. Riidan osapuolien välinen toiminta heikkenee tai loppuu kokonaan.

Konflikteille hedelmällisen maaperän tuntomerkkejä ovat:
 • Perustehtävä on epäselvästi määritelty
 • Työyhteisön yhteiset rakenteet ovat hatarat
 • Työyhteisön johtajuus on heikkoa
 • Työyhteisössä tehdään työtä voimakkaassa tunnemaailmassa tai voimakkaiden tunteitten vallassa
 • Työyhteisön toiminnan kehittäminen on heikkoa
 • Työyhteisön viestintä on heikkoa

Konfliktit kasvavat ja voimistuvat koko ajan suuremmiksi ajan kuluessa, jos niihin ei puututa.

Varhainen puuttuminen konflikteihin tekee sopuratkaisun syntymisen helpommaksi.

Sovittelussa mahdollistamme sovittelun osapuolille:
 • Dialogin uudelleen syntymisen
 • Konfliktin osapuolien toistensa kertomusten kuuntelun
 • Yhteisen ymmärryksen lisääntymisen soviteltavasta asiasta
 • Keskinäisen luottamuksen lisääntymisen sovittelun osapuolille
 • Restoratiivisyyden lisääntymisen sovittelun osapuolille
 • Itsenäisen vastuun ottamisen yhdessä soviteltavasta asiasta
 • Sovittelusopimuksen tekemisen ja allekirjoittamisen osapuolien kesken
 • Vastuunottamisen tilanteen palauttamisesta ennalleen työyhteisön työrauhan säilyttämiseksi
 • Sovitteluratkaisun jälkiseurannan sovittelijan kanssa yhteisesti

Laita viestiä, niin jutellaan!

Ristiriitoja ratkaiseva työyhteisö

”Konfliktien parasta sovittelutyötä” on niiden ennalta ehkäisevä työ. Ristiriitoja ratkaisevassa työyhteisössä on johtajuus, perustehtävä, rakenteet ja tunnemaailma tasapainossa.