TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Epistemen  Kohtaamo - SOVulla eteenpäin ™

 

S = Sopia

O = Oppia

V = Vuorovaikutuksella

 

 

Työyhteisöjen ristiriidat ja konfliktit alkavat usein hyvin pienistä asioista. Ne perustuvat yleensä väärinkäsityksiin ja kuulopuheisiin.

Työyhteisön ristiriidat ja konfliktit syntyvät, kun asioita aletaan tulkita puhumisen sijaan. Syntyy virheellisiä ja vääriä käsityksiä. Yhteinen puhuminen on vähentynyt tai loppunut kokonaan työyhteisössä.

Ristiriidat ja konfliktit kasvavat ja voimistuvat koko ajan suuremmiksi, jos niihin ei puututa riittävän ajoissa.

Esimiestyö on avainasemassa riitojen ja konfliktien alkaessa. Miten esimies tunnistaa alkavan konfliktin? Miten esimies puuttuu alkavaan konfliktiin? Miten esimies osaa hakea apua työyhteisönsä konflikteihin?

Epistemen Kohtaamossa- SOVulla eteenpäin, emme puhu riidan osapuolista, vaan ihmisistä jotka tarkastelevat konkreettisesti asioita mitä olemme sopimassa. Jokainen sovittelu osapuoli sovittelussa tulee kuulluksi.

Epistemen Kohtaamossa-SOVulla eteenpäin, mahdollistamme konfliktin osapuolien tasapuolisen kohtaamisen ja pysähtymisen soviteltavan asian äärelle kasvokkain.

Epistemen Kohtaamossa-SOVulla eteenpäin, tarkastelemme sovittavaa asiaa restoratiivisella, osallistavalla työotteella. Se mahdollistaa huomioimaan sovittavan asian korjaavia toimenpiteitä konkreettisesti, sovittelun osapuolille.

 

Sovulla eteenpäin, kohtaamisessa mahdollistamme sovittelun osapuolille:

- Dialogin uudelleen syntymisen.

- Osapuolien toistensa kertomusten kuuntelun.

- Keskinäisen luottamuksen lisääntymisen sovittelun osapuolille.

- Restoratiivisyyden lisääntymisen sovittelun osapuolille.

- Yhteisen ymmärryksen syntymisen soviteltavasta asiasta.

- Vastuun ottaminen soviteltavasta asiasta.

- Sopimuksen tekeminen soviteltavasta asiasta itsenäisesti.

- Tilanteen palauttaminen ennalleen.

- Tilanteen jälkiseurannan yhteisesti.

- Oppia uuden tavan käsitellä itsenäisesti työyhteisössä ilmeneviä väärinkäsityksiä, riitoja ja konflikteja.

- Oma reflektointi itsestä kehittyy.

 

Epistemen Kohtaamossa-SOVulla eteenpäin, opimme uusia tapoja selvitä kitkattomammin  SOVussa työyhteisöissä, ymmärryksen laajentuessa toisistamme ja toistemme toimintatavoista. Yhteinen  tekeminen  ja työhyvinvointi lisääntyy työyhteisössä.

Tulkinnalle ei ole enää tilaa työyhteisössä!

Työyhteisösovittelija

Työyhteisösi palveluksessa!

 

Jorma Ronkainen

040 138 8774

jorma.ronkainen@episteme.fi